Aktualna tema

Žrtve kazniva dejanja z elementi spolnega nasilja zelo težko prijavijo

Gre za izredno hud poseg v osebno in fizično integriteto žrtve

2020-05-08  korona vlak – foto BoBo
foto: BoBo

Spolno nasilje se ne dogaja le v skritih in temnih ulicah. Sodeč po številnih - sicer anonimnih - pričevanjih žensk lahko do spolnega nadlegovanja pride tudi v prostorih, ki jih imamo za varne. Tudi na vlaku. Instagram profil zeleznicezlom, ki je bil prvotno namenjen opisovanju prigod na slovenskih vlakih, so namreč konec julija preplavile izpovedi žensk, ki so na vlakih doživele spolno nasilje. Nadlegovali naj bi jih sopotniki in celo zaposleni na Slovenskih železnicah. V državnem podjetju očitke zavračajo in odgovarjajo, da letos niso prejeli niti ene prijave spolnega nasilja.

Pričevanja potnic govorijo o tem, kako so jih potniki zasledovali, jim kazali svoje genitalije in se pred njimi samozadovoljevali.

Tarča storilca spolnega nasilja je po besedah Franca Glušiča iz oddelka za krvne in seksualne delikte v upravi kriminalistične policije: lahko vsakdo: moški, ženska, lahko so to starejši ali mlajši:

"Tako da stereotipi o tem, da je žrtev lahko samo lepo ali izzivalno oblečeno dekle, ne držijo. Najpogosteje pa do teh kaznivih dejanj prihaja v zasebnih okoljih in na nekoliko odročnejših javnih krajih, kjer ni ljudi in storilec lahko izkoristi priložnost in slabšo možnost žrtve, da se upre dejanju."

Prijav spolnega nasilja na vlaku je po podatkih policije zelo malo. Le po en primer letno. Vendar dejstvo, da žrtve spolnega napada ne prijavijo, še ne pomeni, da se ni zgodil. Da žrtve spolnega nasilja zaradi mučnih postopkov pogosto ne prijavijo, opozarja tudi Nika Kovač:

"Postopki, s katerimi se žrtve soočajo, ko oddajo prijavo, so grozljivi. Sodna zakonodaja v Sloveniji je trenutno slaba in marsikatera žrtev zapiše, da je bila to zanjo še večja travma kakor samo dejanje, zaradi tega se preprosto ne odločajo za prijavo."