Naše poti

Število romskih dijakov in študentov v Sloveniji

Na podlagi raziskave in analize Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani so znane prve ocene o številu romskih dijakov in študentov v Sloveniji.

IMG_8376
romska zastava
foto: Televizija Slovenija / So vakeres

Tokratno oddajo v večjem delu namenjamo raziskavi Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, ki v sklopu dvoletnega projekta ponuja eno prvih ocen števila romskih dijakov in študentov pri nas. V studiu sta se nam pridružila dr. Romana Bešter in dr. Janez Pirc, oba raziskovalca na omenjenem inštitutu.

V sklopu dvoletnega projekta so na inštitutu opravili kar nekaj aktivnosti, anket intervjujev, s pomočjo katerih so oblikovali eno prvih ocen števila romskih dijakov in študentov pri nas.

”Po pridobljenih podatkih  in ocenah naj bi samo v šolskem letu 2017/2018 v Sloveniji beležili  okoli 160 dijakov in dijakinj ter 13 študentov romske narodnosti. V lanskem šolskem pa je bilo po naših ocenah skupno že 172 dijakov in dijakinj ter 14 študentov romske narodnosti” izpostavlja dr. Janez Pirc.

V Sloveniji do sedaj še ni bilo narejene celostne analize položaja Romov, vključenih v stopnje izobraževanja, višje od osnovnošolske. Običajno se analize vključenosti in uspešnosti romskih otrok in mladine v vzgoji in izobraževanju osredotočajo na raven osnovne šole, deloma tudi vrtca. O Romih v srednjih šolah ali še višje obstajajo samo parcialni in zastareli podatki.

Projekt Vključenost Romov v srednješolsko in visokošolsko izobraževanje ter izobraževanje odraslih je ponudil tudi seznam dejavnikov in ovir, s katerimi se Romi soočajo v izobraževalnem sistemu po končani osnovni šoli pri nas.

”Kot glavna dejavnika, ki neposredno vplivata na uspešnost vključevanja pripadnikov romske skupnosti v višje ravni izobraževanje in na katera moramo opozoriti, sta še vedno slabši socialni in ekonomski status družine ter pomanjkanje spodbude otrok s strani staršev” med drugim izpostavlja dr. Romana Bešter.

Seveda pa tovrstni podatki prinesejo s seboj še veliko odprtih vprašanj. Pri obdelavi in interpretaciji podatkov bi morali biti še bolj pozorni tudi na regionalne specifike, ki prav tako lahko vplivajo na uspešnost vključevanje pripadnikov romske skupnosti v izobraževalni proces.

Zadnji ponedeljek v mesecu pa je prinesel še novo rubriko o romskem jeziku, v kateri smo tokrat skupaj raziskali različice romskega jezika na Hrvaškem.