Sledi časa

Gasilci, pergament in lažne novice

Zgodba o zaupanju med raziskovalcem zgodovine in njegovimi viri

Izkop temeljne listine 1972
Izkop listine, zazidane v temelje starega gasilskega doma v Velenju, leta 1972. Na tleh pred velenjskimi gasilci je zvita pergamentna listina, zazidana leta 1937.
foto: Arhiv Prostovoljnega gasilskega društva Velenje

Zgodovinopisje ne more brez pisnih, ustnih, materialnih, slikovnih in vseh drugih virov. In pri raziskovanju zgodb iz pretekosti so pomembni prav vsi viri, ki nam pridejo pod roke. Niso pa vsi viri tudi uporabni. Ključna naloga zgodovine kot vede - in hkrati ključna spretnost raziskovalca zgodovine - je tako raziskovalni skepticizem; kritični premislek vsakega vira samega po sebi in v primerjavi z drugimi viri.

Sledi časa s primerom ponazorijo, kako lahko neki vir zavede tako raziskovalca kot tudi vse poznejše vire in predstavljajo zgodbo o slovesnem zazidanju listine v temelje gasilskega doma v Velenju leta 1937, ki se je zgodilo na "napačen" datum.