Aktualna tema

Svojega doma nihče ne zapusti prostovoljno

Pogovor s Francijem Jazbecem iz Društva Odnos ob svetovnem dnevu beguncev

Migrants pass through Macedonia on their way to EU countries
foto: EPA

Po podatkih Organizacije Združenih narodov je na svetu trenutno približno 80 milijonov beguncev in notranje razseljenih ljudi, med njimi je tudi veliko otrok. Države, ki sprejmejo največ beguncev, so Turčija, Pakistan, Uganda, Sudan in Nemčija. Vse več ljudi si zatočišče pred vojnami, konflikti ali lakoto poišče tudi pri nas. Slovenija je v zadnjih petih letih podelila status begunca nekaj več kot 600 ljudem. Ko pridobijo mednarodno zaščito, sledi dolgotrajen proces integracije. Za mnoge begunce, ki se vključujejo v našo družbo, je velik izziv učenje jezika, mnogi pa imajo težave predvsem z iskanjem stanovanja in zaposlitve. Več o integraciji beguncev pri nas pa nam je ob svetovnem dnevu beguncev, ki ga obeležujemo danes, povedal Franci Jazbec iz Društva Odnos.

"K nam prihajajo ljudje iz različnih držav in kulturnih okolij. Prihajajo iz vojnih razmer, nekateri prihajajo iz revščine, prihajajo pa tudi že zaradi okoljskih sprememb, različnih kriz in konfliktnih situacij v svetu. Vsak ima svoj razlog, nobeden svojega doma ne zapusti prostovoljno."

"Mi vsi pričakujemo, da bodo ti ljudje, ki prihajajo iz različnih kultur z različno predizobrazbo zelo hitro napredovali v znanju slovenskega jezika, vendar moramo vedeti in tudi upoštevati, da imamo kot posamezniki različne zmožnosti učenja, mnogi od teh ljudi so bili travmatizirani, imajo psihosocialne stiske in se zato težko učijo."

Ob današnjem svetovnem dnevu beguncev se vrstijo pozivi k solidarnosti z begunci. Svet Evrope tako poziva k prenehanju prisilnega vračanja in nasilja nad begunci na mejah. Pomen spoštovanja človekovih pravic beguncev poudarja tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina. Pravice beguncev so civilizacijska pridobitev. Kršenja mednarodnega ali nacionalnega prava, ki zagotavlja pravice beguncem in drugim migrantom, zato ne moremo in ne smemo tolerirati, še opozarja varuh.