Svetovalni servis

Spletna dostopnost

Kako zagotoviti enak dostop do spletišč tudi za invalide in starejše?

spletna dostopnost 1
foto: Petra Medved

Spletna dostopnost je predpogoj za enako vključevanje invalidov, pa tudi starejših, v družbo. Brez dostopnih informacij, ki jih dandanes veliko pridobimo na spletu, so lahko invalidi in starejši postavljeni v neenakopraven položaj. Kako pomembno je zagotoviti enak dostop do spletišč in si pri tem prizadevati za večjo vključenost vseh skupin z različnimi invalidnostmi? Gostja Svetovalnega servisa je bila strokovnjakinja za dostopnost pri Beletrini Maša Malovrh.