Med štirimi stenami

“V dodatnem letu vrtca je otrok veliko nadoknadil”

Število odlogov šolanja vsako leto še vedno narašča

65138781_sola_fp-xl
foto: Ziga Zivulovic jr./BOBO

Če je oziroma bo otrok v letošnjem letu dopolnil šest let, so ga morali starši po zakonu že vpisati v prvi razred osnovne šole, vendar so lahko potem predlagali odložitev šolanja. V zadnjih desetih letih se je število odlogov šolanja skoraj potrojilo. Tudi zdaj, ko število prvošolcev vsako leto pada, še vedno beležimo naraščanje prošenj za kasnejši vstop v šolo. Najbolj pogosti razlog za izdajo odločb so govorno-jezikovne motnje.

Nina Prešern, gimnazijska profesorica slovenščine in mati sina, za katerega so se pred enim letom odločili, da bo v šolo stopil kasneje, pravi, da je otrok v dodatnem letu v vrtcu veliko pridobil na samozavesti in socialnih veščinah.

“Ne gre za to, da bi zelo poveličevala vrtec kot tak in verjela, da je treba to obdobje v nedogled podaljševati. Ampak bolj za neko osebno manjše zaupanje do tega, kakšno devetletko smo si v Sloveniji ustvarili. Na papirju je prvi razred poln igre, manjše uporabe delovnih zvezkov, torej postopno spoznavanje učnih vsebin. Vendar, če prisluhnemo izkušnjam različnih šol, vidimo, da ta slika zelo variira.”

Izkušnje staršev, ki so otroka dali v šolo z vrstniki ali pa šolanje odložili, so verjetno tako pozitivne kot negativne, tudi stroka je deljenega mnenja o tem, ali so prvi razredi devetletke prilagojeni tako nekomu, ki je že januarja dopolnil šest let, kot tudi tistemu, ki bo šestletnik postal šele decembra. Prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak, psihologinja in logoterapevtka meni, da smo naredili veliko strokovno napako. Po pokazateljih otrokovega telesnega, duševnega, socialnega, čustvenega in intelektualnega razvoja je prelomnica šele sedmo leto starosti.

“Imamo seveda otroke, ki so lahko zreli tudi že pri petih letih in pol. Ampak to so izjeme. Mislim, da ne moremo graditi na tistih otrocih, ki imajo neke nadpovprečne danosti, kot tudi ne na tistih starših, ki so pripravljeni z otrokom presedeti cele popoldneve, ker potem ostali niso v enakovrednem položaju.”