Aktualna tema

Droni kot učinkovit pripomoček v kmetijstvu in gozdarstvu

Droni, opremljeni z multispektralnimi kamerami, se uporabljajo za hitro pridobivanje podatkov o tem, kaj se dogaja z rastlinami na kmetijskih površinah

uporaba drona v rastlinski proizvodnji
Matej Knapič s Kmetijskega inštituta Slovenije na poskusnem polju v Mengšu pripravlja dron na vzlet
foto: Blaž Grmšek

Korona kriza je prinesla spoznanje, da moramo za večjo stopnjo samooskrbe s hrano povečati rastlinsko proizvodnjo. To pa bi lahko dosegli z več znanja in tudi z uporabo sodobnih tehnologij, s katerimi prihranimo čas, zmanjšamo izgube pridelkov, zmanjšamo stroške proizvodnje in obenem zmanjšamo vpliv na okolje. Eno od orodij, ki se po svetu že s pridom uporablja v kmetijstvu, so t. i. droni oz. brezpilotni letalniki, s pomočjo katerih pridobimo podatke o tem, kaj se dogaja  z rastlinami na poljih. 

Veliko koristnih podatkov zberejo multispektralne kamere, ki povedo, v kakšnem stanju so rastline na poljih, ali imajo normalno fotosintezo ali so morda v stresu, kar lahko pomeni neustrezno prehranjenost s hranili, z vodo ali prisotnost bolezni oz. škodljivcev. Na poskusnem polju Kmetijskega inštituta v Mengšu, kjer preskušajo veliko sort žit pivovarskega in navadnega ječmena, pšenice, tritikale in rži različnih semenarskih hiš, si tako pomagajo z multispektralnim slikanjem z dronom in uporabo satelitskih posnetkov za spremljanje rasti in določevanje potreb po dušiku v žitih. Še boljše analitične podatke pa si obetajo od hiperspektralne kamere, ki jo bodo pridobili v kratkem.

Nekateri kmetje uporabljajo dron s kamero namesto pastirja živine na paši. Prav tako so droni učinkovit pripomoček v gozdarstvu. Z obstoječimi kamerami trenutno še ne morejo odkrivati napadenosti z lubadarji v zgodnji fazi, ampak z razvojem tehnologije gozdarji upajo, da si bodo s tem lahko pomagali in s pravočasnim posekom in spravilom napadenih  dreves iz gozda preprečili širjenje lubadarjev in škodo, ki s tem nastaja.