Studio ob 17.00

Ocenjevanje na daljavo

Kako preverjati znanje učencev, kako izpeljati maturo ter kdaj in kako se vrniti v šole.

2020-03-27  šola na daljavo covid – foto EU
foto: EU

Za učenci, učitelji, pa tudi starši je mesec dni pouka na daljavo. Po začetnih težavah, ko so nekateri učitelji preobremenili otroke z učnimi gradivi in ko nekaj sto otrok doma ni imelo računalnika, zdaj pristojni zagotavljajo, da pouk na daljavo poteka dobro. Ker bo ta oblika šolanja najverjetneje trajala še nekaj tednov – morda se mladi v tem šolskem letu sploh ne bodo več vrnili v klopi – voditeljica Nataša Lang z učitelji, ravnatelji in dijaki govorimo o tem, kako naj v danih razmerah potekajo preverjanje in ocenjevanja znanja ter priprava na maturo.

Gostje:
– direktor zavoda za šolstvo dr. Vinko Logaj,
– ravnateljica Gimnazije Novo mesto, predsednica skupnosti splošnih gimnazij in članica državne komisije za splošno maturo Mojca Lukšič,
– predsednik Zveze aktivov svetov staršev dr. Anton Meden,
– dijakinja Gimnazije Vič in predsednica dijaške skupnosti Maja Kalin.