Aktualna tema

Glasbena šola na daljavo

Javne glasbene šole so se znašle pred novim pedagoškim izzivom

glasbena doma
Nauk o glasbi poteka ob različnih posnetkih, ki so na voljo na spletu.
foto: Matej Jevnišek

Glasbene šole v Sloveniji obiskuje približno 25.000 osnovnošolcev in nekaj več kot 1.100 dijakov. Šole se zelo trudijo, da učencem zagotavljajo nemoteno delo tudi naprej, saj se vsak večji izpad kontinuiranega dela takoj pokaže v upadu učenčeve oz. dijakove kondicije.
Kako v tem času poteka pouk inštrumenta, ki ga ne moremo enačiti s poukom matematike ali jezika? Pri poučevanju inštrumenta poleg slušnih veščin prevladuje še fina motorika in pravilna telesna drža. Pri teoretičnih predmetih pa gre za uzaveščanje abstraktnih pojmov, kot so višina tona, trajanje in tudi barva. Kako so se glasbene šole lotile pouka na daljavo je raziskal Matej Jevnišek.