Studio ob 17.00

Koronavirus in preskrba s hrano

Prva neposredno prizadeta agroživilska dejavnost je mlekarstvo

2020-03-13 pasta food – foto EU
A general view of Italian pasta at La Europea store in Mexico city, on March 11 2019
foto: European Union

Po prvih zavrnitvah izvoza mleka v Italijo, ki je v karanteni, je jasno, da posledice korona virusa lahko prizadenejo tudi agroživilske verige. Trenutno preskrba s hrano ni motena in kmetijsko ministrstvo skupaj s členi verige pripravlja ukrepe, da bi tako ostalo tudi v primeru dalj časa trajajočih izrednih razmer. Kakšne ukrepe za preprečevanje širjenja korona virusa uvedli kakšne dodatne ukrepe? Bo to vodilo v večjo samooskrbo? O tem Jernejka Drolec in gosti:

Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
Tatjana Zagorc, direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij;
Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije;
Mariča Lah, Predsednica Trgovinske zbornice Slovenije;
Aleš Kuhar, agrarni ekonomist iz Biotehniške fakultete.