Studio ob 17.00

Posledice izbruha koronavirusa

Slovenski turizem se že preusmerja na bližnje trge

Koronavirus
foto: AP

Izbruh koronavirusa povzroča veliko gospodarsko škodo. Najbolj so prizadeti turizem, transport in maloprodaja. Nabavne verige so ogrožene, dobava surovin in polizdelkov iz Kitajske je marsikje prekinjena. Za koliko se utegne zaradi virusa ohladiti letošnja svetovna gospodarska rast, kako se z zaostrenimi razmerami spopadajo slovenska podjetja, ki poslujejo s Kitajsko ali imajo tam tovarne, ter kdo bo iz gospodarskih razmer po virusu izšel kot zmagovalec? Odgovarjajo direktorica Umarja Marijana Bednaš, dekan Turistike Janez Mekinc, ekonomistka Polona Domadenik ter direktor in lastnik Le Tehnika Drago Lemut.