Intervju

Marjan Divjak

Generalni direktor Direktorata za zakladništvo

dr.divjak
foto: Ministrstvo za finance

Marjan Divjak je na čelu državne zakladnice  sedem let. Zakladnica skrbi za likvidnost države, da je vedno na voljo dovolj sredstev za izpolnitev obveznosti. Z upravljanjem, zadolževanjem, tudi zamenjavo dražjega dolga s cenejšim. O delu državne zakladnice, kako na njihovo delo vpliva pogosta menjava vlad, ki postavljajo ekonomske usmeritve, o finančnih trgih in vlagateljih, bonitetnih ocenah, stanju na enotnem zakladniškem računu, se bo z njim pogovarjala Zdenka Bakalar.