Aktualna tema

Več denarja za znanost in raziskave

Predlog novega zakona predvideva zvišanje sredstev za znanost: vsako leto 0,1 % BDP-ja več, dokler ne pridemo do 1 odstotka

artificial-intelligence-3382507_1920
foto: geralt

Znanstveniki in raziskovalci nimajo večjih pripomb na predlog novega zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, čeprav ostaja še nekaj odprtih vprašanj. Potrditev predloga daje ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport osnovo za pripravo dokončne verzije zakona, ki bo na novo urejal vlogo in financiranje raziskovalne dejavnosti v državi, predvsem pa povečal sredstva, ki jih naša država namenja znanosti: za 0,1-odstotek bruto domačega proizvoda vsako leto, dokler ne pridemo na en odstotek. Znanstveniki in raziskovalci pozdravljajo povečanje proračunskih sredstev za znanost in raziskave. Trenutno Slovenija temu področju namenja manj kot 0,6 odstotka BDP-ja, še nedolgo nazaj smo bili na 0,4 odstotka.

Zadovoljni bomo, ko bomo prišli do 1 odstotka,” je povedal dr. Igor Papič, rektor ljubljanske univerze, hkrati pa tako on, kot ostali znanstveniki in raziskovalci poudarjajo, da je tudi en odstotek premalo, če želimo na tem področju ponovno konkurirati razvitemu svetu. Zakon sicer na novo določa tudi organiziranje in financiranje raziskovalne sfere, ki naj bi bilo bolj stabilno kot do zdaj, prav tako spreminja sestavo, poimenovanja in trajanje mandatov članov različnih svetov in odborov, ki bdijo nad tem področjem in razdeljevanjem sredstev.

Največ dilem je okoli tega, kako v zakon vključiti ureditev financiranja za leta, ko bo Slovenija beležila manjši BDP kot letos. Znanstveniki se namreč bojijo, da bi z novo gospodarsko krizo ponovno prišlo do drastičnega krčenja sredstev za znanost. Največ pomislekov pa je prineslo omejevanje kandidiranja raziskovalcev, ki že izpolnjujejo pogoje za upokojitev, za vodjo projektov, kar bi bilo lahko diskriminatorno in ustavno sporno. Namen ministrstva je sicer jasen: pomladitev kadra. Zadnja verzija predloga skrbi tudi predstavnike javnih raziskovalnih zavodov – predvsem Kemijski inštitut in Institut Jožef Stefan -, saj se bojijo, da prinaša prenos njihovega premoženja na državo, kar bi okrnilo avtonomijo njihovega delovanja.