Svetovalni servis

Preživnine

Preživnina, ki si jo drug drugemu plačujeta starša, ki imata deljeno skrbništvo, se šteje kot dohodek

divorce-619195_960_720
foto: Image by <a href="https://pixabay.com/users/stevepb-282134/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=619195">Steve Buissinne</a> from <a href="https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=619195">Pixabay</a>

Preživnine prejemajo mladoletni in polnoletni otroci, ki se redno šolajo, prejemajo pa jih lahko tudi nekdanji zakonci in ostareli starši. Kako se lahko s preživninami zaplete, ko imata starša deljeno skrbništvo, kako izterjamo preživnino  od neplačnika in kako se usklajuje višina preživnine, sprašujemo odvetnico Nino Radulovič.