Nedeljska reportaža

Zimsko štetje vodnih ptic

Slovenija, pticam prijazno okolje

DSC_0027-001
Vodomec, posnet ob Rinži v Kočevju
foto: Jurij Popov, Radio Slovenija

Več kot trideset let na slovenskem ozemlju ornitologi preštevajo vodne ptice v zimskem času, od leta 1997 pa je ta popis del širše svetovne akcije popisovanja, v katero so vključene skoraj vse evropske države kot tudi nekatere države drugih celin, kot na primer Afrike in Azije. To štetje usklajuje Wetlands International, svetovna organizacija za varstvo mokrišč. Na Slovenskem vsako zimo približno 250 ornitologov in prostovoljcev šteje stanje vodnih ptic na osmih lokacijah: od Mure, Drave, Savinje, zgornje in spodnje Save, Kolpe, Notranjske in Primorske do obalnih mokrišč. Štetje je običajno sredi januarja oziroma konec tedna, ki je najbližje 15. januarju. Štetje je deloma spremljal Jurij Popov in o tem pripravil Nedeljsko reportažo.

Na Cerkniškem jezeru so našteli približno 4 tisoč osebkov, na Dravi jih je bilo približno dvajset tisoč, na Kočevskem pa nekaj sto. Koliko ptic in koliko vrst jih je bilo med letošnjim štetjem, še ni znano, znano pa je, da je slovensko povprečje dobrih 50 tisoč osebkov 60-ih vrst. Na količino ptic vpliva predvsem vreme in koliko so vodne površine zamrznjene. Največ jih je bilo leta 2008, ko so jih našteli več kot 66 tisoč. Tudi letos bo gotovo največ rac mlakaric in labodov grbcev.