Na današnji dan

14. februar

Franc Aparnik, Ivan Andrej Perko, Boris Kraigher, Ciril in Metod

DSC00231
foto: Jure K. Čokl / RadioPrvi

FRANC  APÁRNIK  se je na pobudo kamniškega someščana Josipa Nikolaja Sadnikarja, zbiralca umetnin in starin ter lastnika tedaj največjega slovenskega zasebnega muzeja, fotografske obrti učil na Dunaju in po dveh letih dobil mojstrsko diplomo. Postal je tudi član Društva fotografov na Dunaju. V svojem rojstnem mestu je leta 1895 dobil dovoljenje za “vršitev svobodne obrti fotografske” ter odprl svoj prvi “fotografični atelje”; ta je bil kar pol stoletja edini v Kamniku. V prvih letih 20. stoletja je začel izdajati tudi razglednice, sprva črno-bele, nato pa barvne, z ročno izdelanimi klišeji. V sodelovanju s Tujskoprometnim društvom je izdeloval razglednice in zloženke z napisom “Letovišče Kamnik”.

Poleg tega je Apárnik nekaj let s kočijo potoval po sejmih po vsej Sloveniji in s svojo “laterno magico” (predhodnico diaprojektorja) prikazoval diapozitive, v parku za starim kamniškim gasilskim domom pa predvajal filme. Številne tehnične predmete in serije razglednic iz njegovega ateljeja hrani kamniški muzej. Franc Apárnik se je rodil na današnji dan leta 1872 v Kamniku.

—–

Speleolog in krasoslovec  IVAN  ANDREJ  PERKO  je bil že kot gimnazijec leta 1893 v Trstu soustanovitelj in predsednik jamskega kluba Hades, ki se je pred prvo svetovno vojno pridružil jamarskemu odseku Primorske sekcije Nemško-avstrijskega planinskega društva. V letih od 1901 do 1941 je bil najprej tajnik jamske komisije pri Postojnski jami, nato pa upravnik jame. Ta je po njegovi zaslugi postala svetovno znana. Skrbel je za jamsko infrastrukturo,  raziskovanje in turistično urejanje jame.

Leta 1921 so pod njegovim vodstvom odprli za obisk Lepe jame in prekopali predor med Postojnsko in Črno jamo. Še pred prvo svetovno vojno so v prostorih jamske komisije odprli manjši jamarski muzej, leta 1929 ustanovili državni speleološli inštitut in nekaj pozneje še biospeleološko postajo v stranskem rovu. Ivan Andrej Perko je pisal tudi strokovne članke o podzemeljskih vodnih zvezah in kapnikih ter bil avtor oziroma soavtor več vodnikov po Postojnski jami. Rodil se je na današnji dan leta 1876 v Volóskem na Hrvaškem.

—–

Politik  BORIS  KRAIGHER – rodil se je na današnji dan leta 1914 v Gradišču v Slovenskih goricah  – je po predvojnem političnem delovanju po okupaciji leta 1941 postal sekretar ljubljanskega okrožnega komiteja ter kmalu potem še centralnega komiteja komunistične partije Slovenije. Pozneje je bil tudi politični komisar glavnega štaba. Po osvoboditvi je bil med drugim minister za notranje zadeve in v letih od 1953 do 1962 predsednik izvršnega sveta ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije. V letih od 1963 do 67 je bil podpredsednik Zveznega izvršnega sveta, odgovoren za pripravo gospodarske reforme.

—–

Danes godujeta misijonarja iz Soluna, brata Ciril in Metod, slovanska razsvetitelja in očeta slovanske književnosti. Zaradi njunih zaslug za širjenje krščanstva na Moravskem ju imenujejo tudi apostola Slovanov. Tam sta v bogoslužje najprej vpeljala slovanski jezik, Ciril pa je sestavil še posebno, slovanskemu jeziku prilagojeno pisavo – glagolico, zato velja za utemeljitelja slovanske literature. Misijonar Metod je umrl aprila leta 885 na Moravskem, njegov brat Ciril – v resnici mu je bilo ime Konstantin – pa na današnji dan leta 869 ali pred  1151-imi leti v Rimu.