Aktualno

Rezultati PISA 2018 – slovenski mladostniki nadpovprečni

Pri naravoslovni in bralni pismenosti rahel padec, pri ocenjevenju učiteljev pa so slovenski 15-letniki kritični

2019-11-28 dijaki mladi – foto BoBo
foto: BoBo

Danes so bili predstavljeni rezultati najnovejše mednarodne raziskave PISA, v kateri se merijo bralna, matematična in naravoslovna pismenost 15-letnikov. Merjenje, ki je bilo izpeljano lani spomladi v 79 državah in je zajelo več kot 600 tisoč mladostnikov, med njimi 640 slovenskih, je pokazalo, da so slovenski 15-letniki na vseh treh področjih nad povprečjem članic Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Pri matematični pismenosti so dosegli približno enako točk kot pri prejšnji raziskavi iz leta 2015, pri naravoslovni je zaznati rahel padec, pri bralni pa je ta padec nekoliko občutnejši.

Pri bralni pismenosti so v raziskavi PISA 2018 merili tudi motivacijo za branje in blagostanje ter zaznavanje opore s strani učiteljev, pogostnost povratne informacije o lastnem napredku  in učiteljevo navdušenje nad poučevanjem slovenščine. Na vseh omenjenih področjih so rezultati precej pod povprečjem.