Naše poti

Kako zagotoviti spodbudno učno okolje?

Vsaj tri načela oblikovanja spodbudnega učnega okolja

80392003_757052514801553_5087876584497479680_o
foto: Sandi Horvat

Otroke, letos pa tudi starejše prebivalce naselja Dolga vas v Lendavi je obiskal božiček. Letošnje obdarovanje je, kot pravi romska svetnica v občini Lendava, Nataša Horvat, eno sklepnih dejanj zelo aktivnega, dinamičnega in pestrega leta v tem naselju.

Osebno sem ponosna na vse dosežke, ki smo jih dosegli v tem letu. Želim si, da bo naslednje leto še bolj uspešno kot letošnje. Mislim, da zadnja leta, od kar vodim romsko skupnost v Lendavi, nizamo samo uspehe. Vesela sem zaradi vsakega novega koraka, ki ga naredimo, zaradi vsake nove pridobitve ki jo dobimo v našem romskem naselju, prav tako pa za vsak nov vpis vrtcev ali srednjo šolo.

Preverjamo kako zagotoviti spodbudno večjezično učno okolje, v katerem lahko tudi romski otroci razvijajo svoje potenciale. Oblikovanje učnega okolja mora temeljiti na vsaj treh načelih: enakosti pri zagotavljanju visokokakovostne vzgoje in izobraževanja, oblikovanju multikulturnega učnega načrta, ki podpira vse kulture in zagotavljanju procesa, v katerem otrok postaja multikulturna oseba. Otroci morajo  v učnem okolju imeti priložnost videti sebe, svoje družine in skupnosti, iz katerih prihajajo. Da bi zagotovili nediskriminatorno vzgojo in poučevanje, moramo zagotovimo fotografije ljudi, ki prihajajo iz istih skupnosti kot otroci sami, poslušanje znane glasbe, branje in poslušanje znanih zgodb ter ne nazadnje tudi zagotavljanje predstavnikov njihovih skupnosti v oddelkih/razredih. Otroci se bodo tako počutili bolj sprejete, dobrodošle in varne, čutili bodo pripadnost skupini, kar bo vplivalo na njihovo uspešnost tako pri učenju kot tudi pri usvajanju jezika – tako maternega kot tudi jezika poučevanja. Dr. Mirjam Čebulc, mentorica in izvajalka obšolskih dejavnosti v okviru projekta Skupaj za znanje na Centru šolskih in obšolskih dejavnosti

V večnamenskih centrih zagotavljamo učno okolje, v katerem imajo otroci možnost učenja obeh jezikov. In sicer na način dvojezičnih napisov oz. prevajanja, sploh kadar gre za težje ali strokovno poglobljene vsebine. Hkrati uporabljamo tudi med vrstniško pomoč, to pomeni da starejši otroci prevajajo mlajšim v romskem jeziku. Seveda za vse te tehnike usposabljamo tudi naše izvajalce, da pripravijo tako dvojezične napise, kot določene prevode in ustrezen didaktičen material.

Ob koncu oddaje, izbiramo domačo in tujo skladbo meseca decembra. Na domačem delu izbiramo med skladbama BARO ILO, Šukar in HVALA, Sandi Horvat. Na tujem pa med skladbama EMILIJA’S WALTZ, Adrian Raso in LO SIENTO, El Sebas de la Calle.