Aktualno

Zaradi korupcije država ob 3,5 milijarde evrov

Gospodarska kazniva dejanja so v upadanju, medtem ko število korupcijskih kaznivih dejanj narašča. Zato je po besedah generalnega državnega tožilca Draga Škete tovrstna kazniva dejanja treba preganjati.

korupcija
foto: Prvi

Uspešen pregon gospodarskega kriminala – od odkrivanja do obtožbe in na koncu razsodbe – je tisto, po čemer se meri uspeh pravosodja. Med gospodarskimi kaznivimi dejanju je največ poslovnih goljufij, v porastu so kazniva dejanja zlorabe notranjih informacij in zlorabe položaja. Tudi na gospodarskem področju je vse več čezmejne kriminalitete. Praktično ni kaznivega dejanja s tujim elementom, pa naj gre za davčne zatajitve, zlorabe, tudi korupcijo.

Korupcija je velik družbeni problem, ker je toleranca do nje previsoka – je “nekako družbeno sprejemljiva”.

Forum o finančni in gospodarski kriminaliteti, ki ga je pripravilo Društvo državnih tožilcev, je spremljala Jolanda Lebar.