Torkov kviz

“MMG, MI2 JU3 greva!”

V prvem SMS-u je pisalo "Vesel božič", poslan je bil 3. decembra 1992

girl-518517_1920
foto: marcino

SMS jezik

Mimogrede, midva jutri greva!” bi lahko krajše v SMS-u napisali: “MMG, MI2 JU3 greva!” Ste se že srečali s kratkopisom? Tako so, ko je pošiljanje SMS-ov postalo javno dostopno, domiselne okrajšave poimenovali pri nekoč edinem slovenskem mobilnem operaterju. Še nekaj primerov:

  • BBC = baterija bo crknila,
  • TZH = tvoja zlata hči,
  • RTM = rad te imam,
  • 5ER MBZ = Peter, malo bom zamudila.«

SMS sporočilo omogoča do 160 znakov (s presledki), če uporabljamo šumnike, pa se število znakov zmanjša, saj se del sporočila porabi za njihovo kodiranje. Verjetno smo jih tudi zaradi tega v začetku uporabljali manj oz. smo č, š in ž nadomestili kar s c, s in z. Marko Stabej, prof. slovenskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, razmišlja, da to danes, ko poznamo mesečno naročnino in lahko pošiljamo neomejene količine SMS-ov, niti ni več tako zelo bistveno.

“Res je, da so sičniki in šumniki še vedno nekoliko zapostavljeni za običajni tipkovnici običajnega pametnega telefona. Nekateri ljudje so se navadili sistematično pisati brez in prav veliko nesporazumov iz tega ni, saj se je razvila neka občutljivost na to, ali se je kje treba zavarovati ali ne. Ker to, da bi želje pa zelje zamešal, je zelo malo kontekstov, kjer bi se to lahko zgodilo.”

Prihodnost SMS-a ni rožnata

Prvi SMS je pred 27 leti napisal in poslal Neil Papworth, inženir pri britanskem mobilnem operaterju Vodafone. Poslal ga je s svojega osebnega računalnika na mobilni telefon direktorja podjetja, ki je bil takrat ravno na službeni božični zabavi. SMS se je glasil: »Merry Christmas« oz. »Vesel božič«. Mag. Eva Domijan, direktorica digitalnih medijev pri enaA.com, kjer spremljajo in pišejo o tehnoloških trendih, razloži, da prihodnot SMS-ov ni najsvetlejša:

“Vse bolj jih nadomeščajo aplikacije na pametnih telefonih. Prednost teh aplikacij je, da ne pošiljamo samo pustih tekstovnih sporočil, ampak jih lahko obogatimo z raznimi čustvenčki, nalepkami, fotografijami v višji kakovosti in video posnetki. Pri nekaterih mobilnih opreaterjih v tujini je pa že v pripravi nov standard RCS, ki bo nadomestil standard SMS kot ga poznamo danes.”