Studio ob 17.00

Spopad med kanalizacijo in pitno vodo na Ljubljanskem polju

(Ne)upravičeni strahovi, da bo cevovod za odpadno vodo ogrozil podtalnico

2019-11-15  gradnja kanalizacije na Lj polju – foto RTV Slovenija
foto: RTV Slovenija

Je pitna voda za 300 tisoč Ljubljančanov ogrožena? Graditev Kanalizacijskega voda C0, v katerem se bo kanalizacija iz Vodic in Medvod pretakala do čistilne naprave v Zalogu, se nadaljuje in poteka tudi čez vodovarstvena območja. Lahko cevi z zaščitnimi sloji v resnici popolnoma preprečijo odtekanje fekalij v pitno vodo? Zakaj MOL ni pripravljen spremeniti trase? Kako je z gradbenimi dovoljenji, zakaj ni bila opravljena celovita presoja vplivov na okolje, lahko sploh še kaj zaustavi graditev kanalizacije čez vodovarstveno območje? O tem Alenka Terlep z gosti.