Nedeljska reportaža

Puconci

Zibelka protestantizma v Sloveniji

Znamenje Evropske kulturne poti reformacije
Znamenje Evropske kulturne poti reformacije
foto: Jurij Popov, Radio Slovenija

Naslov velja za obdobje po tolerančnem ediktu leta 1781. Z njim je cesar Jožef II. prvič po protireformaciji in vestfalskem miru v deželah pod habsburško krono omogočil svobodno in javno opravljanje bogoslužja luteranom, kalvincem in pravoslavcem. Na našem ozemlju sta bila prvo evangeličansko bogoslužje in prvi krst v Puconcih, tam je bila zgrajena tudi prva luteranska cerkev in ustanovljena prva protestantska občina. Zato zibelka današnjega protestantizma na Slovenskem. Pred dvema letoma je minilo pol tisočletja od začetka reformacije in takrat je bila oblikovana tudi Evropska kulturna pot reformacije, ki poteka tudi skozi Puconce. Pot je ustanovilo sedem evropskih držav Avstrija, Nemčija, Češka, Madžarska, Italija, Poljska in Slovenija, do danes pa poteka skozi 19 evropskih držav in več kot 80 mest. Ta pot je polna zanimivih sakralnih in drugih objektov, spomenikov in spominskih znamenj, dogodkov, del upodabljajoče umetnosti, romarskih poti ter mest in vasi, ki opozarjajo na tradicijo reformacije in njen zgodovinski pomen. Del te poti gre torej tudi skozi Slovenijo, podrobno je označena v knjižici Po poti reformacije na Slovenskem v kateri je več kot 40 pomnikov reformacije od Ljubljane, prek Maribora in Prekmurja vse do Krškega. Letos je bilo oblikovanje te poti končano, začelo pa se je pred tremi leti. Pri tej poti sta kot projektna partnerja iz Slovenje mestna občina Velenje in zavod Primoža Trubarja iz Murske Sobote. Jurij Popov je za Nedeljsko reportažo obiskal zibelko, torej Puconce ,kjer je pet znamenj – cerkev, spomenik SPAMETNOST, šola, spominski steber in spominski dom Štefana Küzmiča.