Naše poti

Stekle priprave na nov NPUR

Vzgoja in izobraževanje, zaposlovanje in socialno vključevanje, zdravstveno varstvo - področja, ki zahtevajo medresorsko usklajene ukrepe

IMG_6996
foto: Sandi Horvat

Kako potekajo priprave na oblikovanje izhodišč za pripravo Nacionalnega programa ukrepov za Rome v prihodnjem finančnem obdobju? Vzgoja in izobraževanje, zaposlovanje in socialno vključevanje, ter zdravstveno varstvo so področja, ki potrebujejo usklajeno medresorsko načrtovanje.

Nekatere temeljne dokumente je nujno potrebno spremeniti oz. nadgraditi. S strani SVRK-a smo bili opozorjeni, da če želimo v tej Evropski perspektivi kakorkoli nadgraditi že potekajoče projekte, je potrebno tudi ta dokument spremeniti. Ne glede na to, da se trenutno veljavni Nacionalni program ukrepov za Rome zaključi šele drugo leto, želimo novi program prenoviti in nadgraditi še z dodatnimi ukrepi, kar bi se lahko poznalo tako v evropski finančni perspektivi in tudi seveda v proračunu. Gremo po poti tega, da se povezujejo resorji med sabo.

Stanje na področju zdravstvenega varstva je slabo, veliko je debelosti in bolezni ki jih Romi prej niso poznali, opaža krški občinski svetnik, Moran Jurkovič.

Problem je prehranjevanje Romov, tudi obiski v zdravstvenem domu. Nismo dobro sprejeti, smo diskriminirani bi lahko rekel. Nismo najbolj zaželeni. Mislim, da bi bilo prav, da bi imeli enega Roma v zdravstvu, da bi sistem bolje deloval.

Več kot polovica Romov, prijavljenih na zavodu za zaposlovanje ima le nedokončano osnovno šolo, kar je velika ovira pri zaposlovanju. Kljub temu je spodbujanje zaposlovanja Romov, nujno potrebno pravi Nataša Žagar s Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.

V vsakem lokalnem okolju bi morali imeti strategijo, da bi tisti Romi, ki to želijo, imeli možnost zaposlitve. Zadnjih 20 let se pogovarjamo, da bi bilo fino imeti v lokalnem okolju, na občini, policiji, sodišču, v šolah, predstavnike romske skupnosti. Če ne bi samo govorili, bi bile lahko stvari danes drugačne. Problem, ki ga vidim je pri otrocih. Gre za psihične, fizične in spolne zlorabe otrok. Na tem področju sem delala zadnji dve leti in menim, da je otrok bolj pomemben od infrastrukture, vode in elektrike. Vse te inštitucije, ki imajo nalogo zaščite otroka, bi morali začeti tukaj. Otroke je potrebno zaščititi.

 

Španka Mariola Cobo je urednica revije o romski kulturi Amarí, ki je namenjena predvsem ohranjanju in predstavitvi romske kulture v Andaluziji. Vse od leta 2015 izhaja vsak četrti mesec, s finančno pomočjo države. Vsebino v večini prispevajo Romi, predvsem Rominje.

Z zgodbami Romov želimo skupaj z njimi premagati predsodke, ki so, tako kot drugod, še vedno trdno zasidrani pri večinskem prebivalstvu«, pove Mariola Cobo. Nagibajo se predvsem k predstavitvi tistih zgodb Romov, ki so vsak na svojem področju uspešni.

Prvi ponedeljki v mesecu, so v Naših poteh namenjeni izboru domače in tuje skladbe minulega meseca. Na domačem delu se nam obeta pravi gipsy jazz swing glasbeni dvoboj –  izbirali boste lahko med prvencem skupine Swingatan z naslovom SWINGIN’ HEAVEN in novo skladbo Tea Collorija v sodelovanju Sašom Avsenikom, LAGANINI. Na tujem pa vam v izbiro ponujamo špansko skladbo SIN PIEDAD, El Sebas de la Calle in madžarsko O FORO, Romano Drom.