Prvi na terenu

“Ogenj človeštvo pozna nekaj deset tisoč let, radioaktivnost šele eno generacijo”

Reportaža iz Reaktorskega infrastrukturnega centra (RIC) v Podgorici na obrobju Ljubljane

20191014_105959
foto: Darja Pograjc

Reaktor TRIGA je manjši in enostavnejši kot reaktor v Nuklearni elektrarni Krško (NEK), osnovni fizikalni principi pa so enaki, zato se tu šolajo in usposabljajo bodoči operaterji NEK-a. Izr. prof. dr. Luka Snoj, vodja Odseka za reaktorsko fiziko z inštituta Jožefa Stefana in vodja reaktorja Triga:

“Dejansko so bili vsi največji jedrski eksperti v državi skozi svojo kariero povezani z našim reaktorjem. Tukaj se usposabljajo vsi bodoči operaterji jedrske elektrarne Krško, imamo tudi izobraževanja za študente iz Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Organiziramo pa tudi veliko mednarodnih tečajev, od Mednarodne agencije za atomsko energijo, prejšnji teden smo imeli tukaj študente iz Univerze v Uppsali, lani smo imeli študente iz MIT-a iz Združenih držav Amerike, tako da smo kar zelo močno mednarodno vpeti.

O ravneh sevanja, ki jih prejme delavec na raziskovalnema reaktorju, univ. dipl. fizik in operater reaktorja TRIGA Anže Jazbec:

“Če so najvišje doze nad bazenom, pa tukaj, kjer stojiva midva, na robu bazena, so med polnim obratovanjem doze primerljive tistim, ki so jim potniki izpostavljeni na letalih. Povprečna doza operaterjev v enem letu je mogoče primerljiva tistemu, kar povprečen Slovenec dobi v enem mesecu iz naravnega ozadja. Se pravi, da se mi sevalno staramo 13 mesecev na leto.”

reaktor TRIGA

foto: Anže Jazbec