Aktualna tema

Socialni gerontolog – poklic prihodnosti

Delovno mesto socialnega gerontologa še ni vpisano v katalog funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju Republike Slovenije

senior-3336451_1920
foto: Pixabay

Alma Mater Europaea – ECM je samostojna visokošolska izobraževalna ustanova, akreditirana po predpisih in merilih institucij Republike Slovenije, članica evropskega združenja univerz s sedežem v Salzburgu, med predavatelji je kar 32 Nobelovih nagrajencev. Pri nas jo najdemo v Kopru, Murski Soboti, Mariboru in Ljubljani. Ob naraščanju števila starejših vse bolj stopa v ospredje študij socialne gerontologije.

“Socialna gerontologija se posveča problematiki starejših, saj, kot vemo, prebivalstvo se stara. Osredotoča se na procese staranja, odgovarja na aktualna vprašanja staranja z osveščanjem o pomenu starosti, staranja, umiranja in smrti ter smisla življenja.”  – prof. dr. Jana Goriup, predstojnica oddelka socialna gerontologija na Alma Mater Europaea v Mariboru

Kompetence socialnega gerontologa nikakor ne posegajo v elemente drugih poklicev, ki se ukvarjajo s procesom staranja, poudarja dr. Goriupova, se pa mora povezovati. Študij poteka na vseh treh stopnjah študija. Ukvarjamo se z odnosom postmoderne družbe do staranja. Žal še vedno obstaja gerontofobija.

“Od 2011 je na visokem strokovnem programu diplomiralo 56 študentov, 35 jih je magistriralo, imamo 20 doktorjev znanosti. Žal ugotavljamo, da je problem zaposlovanja s strani države zanemarjen. Naši študenti imajo resne probleme s pripravništvom, da ne govorimo o zaposlitvi, kljub temu, da nas iz mnogih domov opozarjajo na pomanjkanje kadra. Sicer pa se za študij socialne gerontologije odločajo ljudje z najrazličnejšo izobrazbo – vzgojiteljice, učiteljice in učitelji, medicinske sestre.”

Informacije o vpisu, ceni, študijskih programih in načinu študija najdete na spletni strani almamater.