Ultrazvok

Globoko v duši je tema, a tudi svetloba

Psihoterapija ni deljenje nasvetov; je proces. Mnogi se bojijo, kaj bo privrelo na plan iz globin njihovih duš

psihoterapija1
foto: geralt/ pixabay

Psihoterapija pomeni zdravljenje duše, pravi psihologinja in psihoterapevtka dr. Tjaša M. Kos. Je možnost in priložnost za premagovanje notranjih spon, ki nas vežejo že od otroštva. S pomočjo psihoterapije lahko zaživimo svobodno in samouresničujoče življenje.

Sodobna psihoterapija pomaga pri premagovanju duševnih stisk in je pomemben del zdravljenja številnih psihičnih obolenj. Cilj obravnave je lajšanje in odpravljanje simptomov, spreminjanje motečih prepričanj, stališč in neustreznih vedenjskih vzorcev. S psihoterapijo lahko terapevt podpre osebnostno rast in zdravje obravnavanega posameznika ali posameznice. Uspeh in učinkovitost psihoterapije sta odvisna od več dejavnikov. Psihologinja in psihoterapevtka pojasnjuje, da študije veliko težo pripisujejo odnosu med terapevtom in klientom.

Dr. Tjaša M. Kos se je pobliže spoznala že z različnimi psihoterapevtskimi smermi in pristopi. Po njenih besedah smo psihoterapijo po nepotrebnem obremenili s številnimi napačnimi predstavami in predsodki. Sogovornica tokratnega Ultrazvoka je na svojem facebook profilu citirala znano misel francoskega književnika Marcela Pagnola: »Za optimista življenje ni problem – ampak že rešitev…«.

Prejšnji teden je minilo osemdeset let od smrti velikega Sigmunda Freuda – očeta psihoanalize in utemeljitelja sodobne psihoterapije. Ta je konec 19. in v začetku 20. stoletja z novimi metodami in s svojimi teorijami o seksualnem gonu, o nezavednem, o superegu pretresel tedanjo družbo in se za vedno vpisal v zgodovino človeštva. Podrobneje o Freudovem življenju in delu, o kompleksnosti njegove zapuščine in tudi kritiki pa v oddaji Intelekta – v torek po deseti na Prvem.