Veste, kaj jeste?

Ali razlikujete med znaki kakovosti na embalaži živil?

Uradni nadzor nad shemami kakovosti izvaja Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

sheme-kakovosti-tripy
foto: Nasasuperhrana.si

Slovenska kulinarika izvira iz bogate gastronomske dediščine in jo odlikuje pestrost ponudbe lokalnih in tradicionalnih kmetijskih pridelkov in živil. Za odkrivanje slovenske kulinarike so nam v pomoč zaščitni znaki na embalaži kmetijskih in živilskih izdelkov, ki jim rečemo tudi sheme kakovosti. Predstavljamo vam jih v današnji rubriki Veste, kaj jeste, ki jo je pripravil Bojan Leskovec. Sogovornica bo doktorica Mira Kos Skubic, ki je pred nekaj meseci uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Poznavanje in zaznavanje živil z geografsko označbo ali označbo porekla pri potrošnikih.

“Proizvod, ki je proizveden po načelih določene sheme kakovosti, ima poseben značaj. Ta je določen na podlagi podrobnih pravil glede načina proizvodnjevpliva geografskega območja, na katerem se proizvod pridela oziroma predela, ali tradicionalnih postopkov proizvodnje.”

Obstoječe sheme kakovosti

  • Zaščitena označba porekla (ZOP) – VSE stopnje pridelave in predelave kmetijskega pridelka ali živila morajo potekati na določenem geografskem območju. Kakovost in značilnost proizvoda je izključno ali bistveno posledica vpliva geografskega okolja.
  • Zaščitena geografska označba (ZGO) – VSAJ ENA od proizvodnih stopenj kmetijskega pridelka ali živila mora potekati na določenem geografskem območju. Kakovost, sloves ali druge značilnosti proizvoda je mogoče pripisati temu geografskemu okolju.
  • Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP) – ti proizvodi se proizvajajo ali na tradicionalen način ali iz tradicionalnih surovin ali po tradicionalnem receptu. Proizvodnja ni omejena na določeno geografsko območje, kar pomeni, da se lahko proizvajajo na celotnem ozemlju RS in EU (če je pridobljena evropska zaščita).
  • Višja kakovost (VK) – kmetijski pridelek ali živilo po svojih značilnih lastnostih pozitivno odstopa od drugih podobnih kmetijskih pridelkov in živil.
  • Ekološka pridelava (EKO) – kmetijski pridelek ali živilo je pridelano in predelano po naravnih metodah in postopkih.
  • Integrirana pridelava (IP) – kmetijski pridelek je pridelan po metodah, po katerih se nadzorovano izvajajo dovoljeni agrotehnični ukrepi.
  • Izbrana kakovost – kmetijski pridelek ali živilo ima posebne lastnosti, ki se lahko nanašajo na sestavo kmetijskega pridelka ali živila, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo poznejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

Slikovne podobe posameznih znakov najdete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Nasasuperhrana.si.

VIR: Nasasuperhrana.si