Svetovalni servis

Domovi za starejše

Zaračunavanje dodatnih storitev, cene in zasedenost

starostnika
foto: pavlofox/pixabay

Domovi za starejše pokajo po šivih, seznam storitev, ki se dodatno zaračunavajo, se daljša. Dolge so tudi čakalne vrste za izvajanje storitev na domu in drugih oblik pomoči, na kar opozarja Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Gost sekretar skupnosti Jaka Bizjak.