Studio ob 17.00

Kako spremeniti volilna pravila

Politika in stroka imata različne poglede na to, kako odpraviti neskladnost zdajšnjih volilnih okrajev z ustavo. Jih spremeniti ali ukiniti oziroma uvesti prednostni glas?

2019-09-10 volina-skrinjica- foto RTVSLO SI
foto: rtvslo.si

Politika mora zaradi odločitve ustavnega sodišča, da so volilni okraji takšni, kot so zdaj, v neskladju z ustavo, spremeniti volilna pravila. Možnosti sta tudi ukinitev okrajev in uvedba prednostnega glasu. Odločiti se mora, kakšen naj bo prednostni glas: obvezen ali neobvezen? Naj štejejo vsi oddani prednostni glasovi ali ne. Koliko vpliva naj dobijo volivci pri tem, kdo bo sedel v državnem zboru? Politika in stroka sta tu na različnih bregovih.