Prvi na obisku

Lahko strela udari dvakrat na isto mesto?

Na obisku na Elektroinštitutu Milan Vidmar v Ljubljani

LVN slika
foto: Elektroinštitut Milan Vidmar

Slovenija je država, v kateri so udari strele najpogostejši v Evropi. Pri nas je tako v povprečju okrog 60.000 udarov med oblaki in Zemljo na leto. To kažejo podatki sistema za detekcijo strel Scalar, ki deluje že več kot 20 let in temelji na senzorjih, ki »prisluškujejo« elektromagnetnemu valovanju v ozračju. Ta deluje pod okriljem Elektroinštituta Milan Vidmar s sedežem v Ljubljani.

“Nič nenavadnega ni v tem, če strela večkrat udari na isto mesto.”

Povprečje v Sloveniji je, kot je povedal Goran Milev, tri udare strel na km² na leto. Najbolj izpostavljeno področje je Severna Primorska, kjer se začenjajo Alpe. Te s koničastimi geometrijskimi oblikami pripomorejo k hitrejšemu udaru strele. Gre za kompleksen pojav, znotraj katerega je lahko več – tudi do dvanajst – povratnih udarov.

“Strela z jasnega se pojavi zelo redko, ampak se pojavi. Takrat začne ta iz zgornjega dela oblaka, ki se nahaja približno na 16 km nadmorske višine, potovati vodoravno in se proti Zemlji obrne šele 10 – 15 km stran. Tam lahko v tistem trenutku sije sonce in čivkajo ptički.”

Del omenjenega inštituta, ki je sicer vodilna slovenska inženirska in znanstvenoraziskovalna organizacija na področju elektroenergetike, je med drugim tudi Oddelek za visoke napetosti in elektrarne. Tam preverjajo ustreznosti zaščite pred direktnimi udari strel v energetiki in industriji. Tako v laboratoriju in tudi mobilnem laboratoriju izvajajo poskuse na visokonapetostnih kablih in transformatorjih ter celo na trupih letal.