Na današnji dan

11. september

Franc Mihael Strauss, Jan Šedivy, TIGR, Primož Kozjak

DSC00231
foto: Jure K. Čokl / RadioPrvi

FRANC  MIHAEL  STRAUSS sodi med poglavitne predstavnike baročnega slikarstva pri nas. Kje in pri kom se je šolal, ni znano, vsekakor pa na tujem. V pisnih virih je bil prvič omenjen leta 1713, in sicer že kot uveljavljen slikar.  Slikal je  na Štajerskem in Koroškem, največ oltarne podobe, krajine in portrete. Bil je izrazit baročni eklektik s severnjaškim občutkom za pretiravanje. Zanj sta značilni patetična gestikulacija in prenapeta mimika, ublažena s skromno lepotno idealizacijo glavnih oseb. Njegov opus – 29 ohranjenih slik – lahko razdelimo na dva dela. V prvem obdobju je upodabljal predvsem ljudi, v drugem pa je slikal monumentalnejša in ekspresivnejša dela. Franc Mihael Strauss se je rodil na današnji dan leta 1674 v znani slovenjgraški slikarski družini.

—–

Zgodovinar  in  publicist  JAN  ŠEDIVÝ  je študiral v Ljubljani, Pragi in Sofiji ter leta 1929 na filozofski fakulteti v Beogradu diplomiral iz zgodovine, bizantologije, zemljepisa in zgodovine jugoslovanske književnosti. Med študijem je pisal v slovenske časnike in revije o slovanskih narodih in objavljal potopise. V letih od 1930 do 1941 je v Mariboru poučeval klasične jezike, zgodovino in zemljepis. Izdal je »Oris zgodovine Jugoslovanov« in »Češčino za samouke«, po drugi svetovni vojni pa je preučeval zgodovino slovenskega upiranja ponemčevanju ob severni meji. Jan Šedivý se je rodil na današnji dan pred 120-imi leti v Linzu v Avstriji.

—–

Septembra leta 1927 so se na Nanosu sestali voditelji razpuščene Zveze prosvetnih društev, Zveze mladinskih društev in voditelji ilegalnih celic s Pivškega. Ustanovili so  deželno tajno narodnoobrambno organizacijo, ki je pozneje dobila ime TIGR – Trst, Istra, Gorica, Reka. Njihov  akcijski program je bil: na silo odgovoriti s silo, bojevati se proti fašizmu in  raznarodovanju z vsemi sredstvi, preprečiti fašiziranje slovenskega in hrvaškega prebivalstva,  kolaboracijo in vohunjenje ter delovati  za osvoboditev Primorske in Istre. Člani tajne organizacije TIGR so bili predvsem mladinci, povezani v trojke, celice in srenje, z demonstrativnimi terorističnimi akcijami pa so hoteli  svetovno javnost opozoriti na genocidno fašistično politiko.

—–

PRIMOŽ  KOZAK je 1955. leta diplomiral iz filozofije in leto pozneje iz dramaturgije, leta 1977 pa je doktoriral iz literarnih ved. Najprej je bil dramaturg pri Triglav filmu, od leta 1972 pa redni profesor za dramaturgijo na Akademiji za igralsko umetnost v Ljubljani; na tej je bil v letih od 1978 do 1981 tudi rektor. Primož Kozak je pisal gledališke kritike, razprave in kulturnopolitične eseje, predvsem pa se je posvečal pisanju dram.

S prvo, “Dialogi”, leta 1957 je ustvaril model,  po katerem je od tedaj z nekaj spremembami pisal tudi druga dramska besedila. Med njimi sta najbolj znani drama “Afera” in tragikomedija “Kongres”. V kritično-esejističnem delu je dosegel vrh s knjigo “Peter Klepec v Ameriki”, sestavljeno iz dnevniških zapisov o bivanju v Ameriki in meditacij o slovenskih družbenih in kulturnih vprašanjih. Dramatik, esejist in dramaturg Primož Kozak se je rodil  na današnji dan pred 90-imi leti v Ljubljani.