Med štirimi stenami

Je študijski proces pri nas dovolj dobro prilagojen študentom s posebnimi potrebami?

Za lažje usklajevanje študijskih obveznosti ti študenti potrebujejo posebno obravnavo in prilagojen študijski proces.

Maša Pupaher
Maša Pupaher
foto: arhiv gostje

Študenti s posebnimi potrebami morajo imeti enake možnosti in enak dostop do izobraževanja kot ostali študenti. Tako si lahko pridobijo ustrezno izobrazbo, ta pa izboljšuje možnosti zaposlovanja ter vpliva na njihovo samopodobo in vključevanje v družbo. Njihove posebne potrebe je treba upoštevati, kajti ti študenti za lažje usklajevanje študijskih obveznosti potrebujejo posebno obravnavo in prilagojen študijski proces. Kakšne prilagoditve potrebujejo, ali je delo s študenti s posebnimi potrebami sistemsko urejeno, je izobraževalni proces prilagojen tako, da spodbuja inkluzijo, kakšen je postopek za pridobitev statusa študenta s posebnim statusom in kakšne so izkušnje s študijem, če si študent s posebnimi potrebami, o tem bomo govorili v tokratni oddaji Med štirimi stenami. Gostje oddaje bodo slepa študentka psihologije Maša Pupaher, članica komisije za študente s posebnim statusom Univerze v Ljubljani in študentka tutorka za študente s posebnimi potrebami na Filozofski fakulteti v Ljubljani, predsednik Društva študentov invalidov Slovenije Amir Alibabić, ki študira politologijo in je gibalno oviran, ter dr. Milena Košak Babuder, docentka za področje didaktike specialne in rehabilitacijske pedagogike s Pedagoške fakultete v Ljubljani.