Sledi časa

Mestna hranilnica ljubljanska

Zgodbe prve slovenske bančne ustanove

IMG_20190718_183935
Pročelje stavbe Mestne hranilnice ljubljanske s Čopove ulice.
foto: A. K.

Nad Čopovo ulico v Ljubljani se dviguje mogočna bela zgradba Mestne hranilnice ljubljanske – prve slovenske bančne ustanove. Ta je nastala na višku slovenskega narodnega prebujanja in je na prelomu iz devetnajstega v dvajseto stoletje odigrala ključno vlogo pri poslovnem osamosvajanju in finančnem opismenjevanju Slovencev. Zgodbo Hranilnice tokrat pripovedujejo arhivski in časopisni viri.

“Sursum Corda! – Kvišku srca! Res je, da bode rasla vaša odgovornost in da se bode množilo delo, katerega opravljate z vsega priznanja vredno požrtvovalnostjo, čimbolje se bo krepila Mestna hranilnica in čim bolj bode raslo njeno lastno in zaupano ji premoženje; res pa je tudi, da bode rasla hvaležnost mnogoštevilnih ulagateljev za modro vaše poslovanje, osobito pa hvaležnost Mestne občine ljubljanske, ki v Mestni hranilnici vidi svojo ljubljeno hčerko.”

Ljubljanski župan dr. Ivan Hribar v slavnostnem govoru ob odprtju stavbe Mestne hranilnice, 29. aprila 1905.

Vhod v stavbo Mestne hranilnice z izveskom s panjem in čebelami, simbolom pridnosti in varčnosti.

foto: A. K.

Detajl notranjščine.

foto: A. K.