Na današnji dan

25. avgust

Mate Hafner, Robert Stolz, Jože Zupan

DSC00231
foto: Jure K. Čokl / RadioPrvi

Naravoslovec in notar MATE  HAFNER se je rodil na današnji dan leta 1865 v Dorfarjah pri Škofji Loki. Na Dunaju je študiral pravo, notarski izpit pa je opravil v Gradcu. Služboval je pri pisatelju Janku Kersniku na Brdu pri Lukovici, pozneje pa v Senožečah, Radečah, Kostanjevici in Ljubljani. Najprej se je poskusil kot pisatelj, vendar se je pozneje posvetil naravoslovju, zlasti entomologiji – preučevanju žuželk. Raziskoval je po Sloveniji, največ v Julijskih Alpah in ustvaril velike in pomembne zbirke metuljev in hroščev. Mate Hafner je bil eden prvih naravovarstvenikov, saj si je prizadeval za ustanovitev varstvenega parka v Dolini Triglavskih jezer.

—–

Na današnji dan leta 1871 so z odlokom ministrstva za znanost v Ljubljani ustanovili državno žensko učiteljišče.  Prvi  zrelostni  izpit  po  štirih  letih je opravilo dvajset kandidatk. Pred ustanovitvijo učiteljišča sta bili v Ljubljani že dve šoli za dekleta: samostanska šola za žensko mladino in zasebni zavod na Mestnem trgu, ki ga je ustanovila Julija Moosova, ena prvih državnih učiteljic v Sloveniji.

—–

Skladatelj in dirigent  ROBERT  STOLZ  se je glasbeno izobraževal na Dunaju in v Berlinu. V letih od 1898 do 1901 je bil kapelnik v nemškem Mestnem gledališču v Mariboru; tam so tudi izvedli njegovo prvo scensko glasbeno delo “Študentovske šale”. Pozneje je delal v Brnu in Mannheimu, najdlje pa na Dunaju. Bil je eden zadnjih ustvarjalcev novejše dunajske plesne operete poststraussovskega obdobja. Napisal je glasbo za približno šestdeset operet in spevoiger, za več kot sto filmov in dvesto popevk. Njegove operete so izvajali tudi v Mariboru in Ljubljani. Skladatelj in dirigent Robert Stolz se je rodil na današnji dan leta 1880 v Gradcu. 

—–

Z izjemno toplino glasu, vitko postavo in ostro rezanimi črtami obraza je bil  igralec  JOŽE  ZUPAN  imeniten tako v gledaliških kakor tudi v filmskih in televizijskih vlogah. Med njegove legendarne nastope sodita Cankarjev Hlapec Jernej in Bevkov kaplan Martin Čedermac, dve pokončni postavi domače književnosti. Po meščanski in dvorazredni trgovski šoli je bil od leta 1927 zaposlen kot bančni uradnik, hkrati pa je začel nastopati v ljubljanskih ljubiteljskih gledališčih.

Po drugi svetovni vojni je v ljubljanski Drami opravil avdicijo za poklicnega igralca in do upokojitve odigral tam več kot sto različnih vlog, po večini karakternih, pa tudi komičnih. Igral je v filmih in na televiziji, na ljubljanskem radiu pa je nastopal vse od začetka tridesetih let prejšnjega stoletja. Rodil se je  na  današnji  dan  pred 110-imi leti  v Ljubljani.