Torkov kviz

”Joj, veste, je pa na dopustu …”

Kako kisel je čas kislih kumaric?

pickled-cucumbers-1520638_1920
foto: Pixabay

Julij in avgust – dva meseca v letu, ko običajno primanjkuje novic in sogovornikov za novinarske prispevke, skratka obdobje, ko je vse bolj “na izi”. In ko se v kvizu lahko lotimo raziskovanja izvora “časa kislih kumaric”. Dr. Mateja Jemec Tomazin z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU še ni na dopustu in pozna ozadje omenjenega frazema:

“Izraz se je v slovenskem jeziku pojavil že na začetku 20. stoletja, najdemo ga v različnih virih, zlasti v časopisih, ki so mejili na govorno področje še kakšnega drugega jezika. V slovenščino smo ga zagotovo prevzeli.”

Slovar slovenskih frazemov poroča, da je izraz “čas kislih kumaric” prevzet iz nemškega govornega področja – »Sauergurkenzeit«. Nizozemci mu rečejo »komkommertijd«, na Danskem »agurketid«, »okurkova sezona« pa je v češčini. Torej nekaj mora biti na tem “kislem”, da se je v jeziku tako prijelo.

“Jezik je zelo slikovit in podoba temelji na isti kulturni izkušnji. V tem času se nekaj s temi kumaricami počne (vlaga ali jé). Lahko je pa kislo tudi kaj drugega – pogovor, vreme, pogled, nasmeh. Povezave pa so razumljive vsakomur, dokler ima še isto predstavo.”

Slovarji ne razkrivajo, ali je to čas, ko kumarice vlagamo ali jemo. Vemo pa, da so se tudi na Statističnem uradu Republike Slovenije nekega poletja lotili raziskovanja, koliko kumaric za vlaganje pridelamo v Sloveniji – 950 ton (podatek je za leto 2017). Kislih kumaric veliko več uvozimo kot izvozimo, se pa cena za kilogram konzerviranih kislih kumaric v zadnjih 15 letih ni veliko spreminjala in se giblje okoli dveh evrov.