Intelekta

Mladina v primežu individualnosti in prekarnosti

Raziskava Slovenska mladina 2018/2018 nam daje odgovore na to, kako mladi najraje preživljajo prosti čas, kakšne so njihove vrednote in kako politično angažirani so

men-2425121_1920
foto: 5688709

Ob začetku poletnih počitnic in na dan državnosti je naše izhodišče za pogovor najnovejša raziskava Slovenska mladina 2018/2019, ki nam daje odgovore na številna vprašanja: kaj mladi med 15 in 29. letom najraje počnejo v prostem času, koliko med njimi ima zaposlitev in kakšno, kakšno državo želijo, koliko jih zanima politika, česa jih je strah in kje so na področju vrednot, zaposlovanja, izobraževanja in politike v primerjavi s svojimi vrstniki iz drugih devetih držav Jugovzhodne Evrope. Odgovor razkriva vodja raziskave dr. Andrej Naterer:

 “Regionalna analiza je pokazala, da izstopajo po nivoju stresa, po nivoju individualiziranosti in stopnji prekarnosti, ki so ji mladi v Sloveniji izpostavljeni.”

Gre za izpostavljenost v negativno smer pokaže raziskava Slovenska mladina 2018/2019, ki jo je naročila nemška fundacija Friedrich Ebert Stiftung, naredila pa skupina raziskovalcev Centra za raziskovanje post-socialističnih družb Univerze v Mariboru. Kakšni so torej vrednote in položaj mladih v Sloveniji, smo izvedeli od naših sogovornikov s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. To so: dr. Andrej Naterer, dr. Danijela Lahe, dr. Miran Lavrič, problematiko mladih pa smo osvetlili tudi z mnenji predstavnikov mladih (Anja Fortuna, predsednica Mladinskega sveta Slovenije, in Gregor Inkret, Sindikat Mladi +), zastopnikov mladih na ministrtsvu za izobraževanje (Tin Kampl, direktor Urada RS za mladino) in strokovnjakov, ki se že dalj časa ukvarjajo s preučevanjem mladine: dr. Mirjana Ule in dr. Tomaž Deželan (FDV Univerza v Ljubljani).