Aktualno

Enake plače med moškimi in ženskami v Sloveniji so mit!

O plačni vrzeli, ki se je v zadnjih letih znatno povečala

Namesto rož
foto: Osebni arhiv Martine Černe

V Sloveniji še vedno velja splošno mnenje, da plačna vrzel med spoli ne obstaja, vendar kot opozarja mag. Andreja Poje iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, študije in analize kažejo drugačno sliko. Medtem, ko se je plačna vrzel med spoloma v večini držav evropske unije zmanjšala, se je stanje v Sloveniji celo znatno poslabšalo.

“Iz leta 2010, ko je plačna vrzel znašala 0,9 odstotka povečala na 8 odstotkov v letu 2017.”

Na ravni podjetij in delovnih mest lahko ta razlika znaša celo do 25 odstotkov. Analize pa so še pokazale, da so v Sloveniji razlike v plačah največje prav, ko primerjamo ženske in moške z enako izobrazbo in leti izkušenj, na enakem delovnem mestu.  Plačna vrzel je v nasprotju s pričakovanji najvišja v javnem sektorju, kot opozarja mag. Andreja Poje, pa velik problem predstavlja dejstvo, da pristojno ministrstvo za javno upravo ne glede na ugotovitve ne meri plač v javnem sektorju po spolu.

“Obstajajo zelo podrobni podatki o vseh elementih plač v javnem sektorju, vendar se spremenljivke spol, ne uporablja niti ne upošteva.”

Plačna vrzel pa močno vpliva tudi na pokojninsko vrzel, ki Slovenijo uvršča med države evropske unije z največjim tveganjem revščine za starejše ženske. Slednje zaskrbljujoče podatke je  razkrila Študija evropske komisije o pokojninski vrzeli v državah evropske unije. Raziskovalka dr. Živa Humer:

“Vsaka tretja ženska, stara nad 75 let, v Sloveniji, živi v revščini.”

Kot še opozarja dr. Živa Humer ne plačna, ne pokojninska vrzel nista temi, ki bi bili uvrščeni visoko na politično agendo.

“Predvsem pa v praksi ne najdemo politik, ukrepov, mehanizmov za zmanjšanje in nenazadnje odpravo tovrstnih vrzeli, ki kažejo na precejšnjo neenakost spolov v Sloveniji.”

Mag. Andreja Poje pa ob tem še poziva, da bi si morali za odpravo plačne vrzeli prizadevati vsi deležniki družbe, predvsem pa je čas, da si v Sloveniji glede plačne vrzeli med spoloma nehamo zatiskati oči in naredimo korak naprej.