Svetovalni servis

Pravila o upravljanju večstanovanjskih stavb

Katere odločitve morajo etažni lastniki sprejemati soglasno?

stanovanja (1)
foto: Free-Photos

Skrb za upravljanje, vzdrževanje in obratovanje večstanovanjskih stavb je velika odgovornost za vsakega upravnika večstanovanjske stavbe, saj naj bi deloval v korist in v interesu vseh lastnikov. V katerih primerih je upravnik obvezen? Katere odločitve morajo etažni lastniki sprejemati soglasno? O pravilih upravljanja večstanovanjskih stavb smo se v četrtkovem svetovalnem servisu pogovarjali z Vesno Dragan, vodjo sektorja za stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor.