Studio ob 17.00

Zasebni vrtci

Občine naj bi same odločile koliko bodo financirale zasebne vrtce

photo_262630_20101228_5 (1)
foto: Foto: Bor Slana/Bobo

Novela zakona o vrtcih je razburila zasebne vrtce,  ministrstvo namreč  na pobudo občin predlaga ukinitev avtomatičnega financiranja zasebnih vrtcev iz občinskih blagajn, očitek občin je, da morajo financirati zasebne vrtce, čeprav imajo v javni mreži še prosta mesta. Starši si želijo čim boljšo predšolsko vzgojo za čim manj denarja. Inšpektorat za šolstvo je pri zasebnikih s to dejavnostjo odkril številne nepravilnosti, zato ministrstvo predlaga prepoved opravljanja dejavnosti predšolske vzgoje vsem fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v register pri pristojnem ministrstvu.  O teh odprtih vprašanjih v oddaji z gosti iz javnih in zasebnih vrtcev, občin in s pristojnega ministrstva.