Aktualna tema

Gospodarska rast ni odpravila prekarnosti, družba jo mora – in o tem se, očitno, končno strinja

Nacionalna konferenca v organizaciji Inštituta za študije prekariata združila predstavnike stroke, politike in civilne družbe

prekarstvo konferenca
foto: Prvi

Na Fakulteti za družbene vede je danes potekala obširna konferenca o tem, kako odpraviti prekarnost, problem, za katerega se je pred leti zdelo, da izhaja iz gospodarske krize in se bo ob konjunkturi po večini razrešil, pa se ni. Na vplive prekarnosti so opozorili predstavniki fakultet, raziskovalci, inšpektor, civilna družba in tudi politiki – namreč najnovejše raziskave nedvoumno potrjujejo, da negotove oblike dela pomenijo nižjo produktivnost in s tem vplivajo na gospodarsko rast, pa tudi na zdravstveno blagajno, rodnost in nasploh na družbo kot celoto. Državni sekretar na ministrstvu za delo Tilen Božič, vodja medresorske skupine za to področje, je povedal, da bodo rešitve za zajezitev prekarnosti predstavili prihodnjo pomlad, potem ko bodo znane tudi ugotovitve dveletne obsežne raziskave, v kateri ob pomoči treh univerz v bistvu ugotavljajo razsežnost problema:

“Tudi gospodarstvo se zaveda, da je zdrav in varen delavec dober in učinkovit. V gospodarstvu torej je razumevanje, tudi zadržanost, a se bo treba pač veliko pogovarjati.”

Božič sicer pravi, da je problem kompleksen, zato zanj ni enostavnih rešitev. Glavni inšpektor za delo Jadranko Grlić pa je posvaril, da več nadzora ne sme biti glavna rešitev:

“Tudi podvojeno število inšpektorjev vseh zlorab ne bi moglo odpraviti. Ustvariti moramo predvsem kulturo spoštovanja pravic delavcev in delodajalcev.”

Žal pa inšpektor ugotavlja, da je do te kulture še daleč in da so goljufivi delodajalci vedno korak pred zakonodajo. Kmalu se bo sicer inšpektorat okrepil z desetimi novimi inšpektorji.