Aktualno

25 let delovnega in socialnega sodstva

Delovne sodnike zaposlujejo spori v zvezi s prekarnim in agencijskim delom, pa tudi tožbe zaradi mobinga. Zaposleni po navadi tožijo šele po prekinitvi delovnega razmerja.

notebook-1280538_1920
foto: freephotocc

Delovna in socialna razmerja so pomembna za življenje vsakega posameznika. Tudi na teh dveh področjih nastajajo številni spori, ki jih v Sloveniji že 25 let rešujejo delovna in socialna sodišča. Število sporov in njihova vsebina nihata glede na družbene razmere in zakonodajne spremembe. Stalnica so spori v zvezi z denarnimi tožbenimi zahtevki glede plač, nadurnega dela, odpravnin in regresov za letni dopust. Pa tudi spori zaradi prenehanja delovnega razmerja. V zadnjem času je sporov manj, po vsebini pa so pogosti spori v zvezi s prekarnim delom, delom prek agencij, veliko je tudi tožb v zvezi z mobingom. O vsem tem se je Jolanda Lebar pogovarjala s predsednico višjega delovnega in socialnega sodišča Biserko Kogej Dmitrovič.

»Čudimo se, da ni toliko sporov v zvezi s prekarnim delom, kolikor bi jih lahko bilo. Delavci v večini primerov uspejo.«