Aktualno

Direktor ZPIZA: “Nikoli se nikomur dokup ni odvzel”

Po mnenju pokojninskega zavoda civilna iniciativa dejstev ne predstavlja objektivno

denar
foto: martaposemuckel/pixabay

Kdo je pokojninsko dobo dokupil in v roku plačal prispevke, potem se mu ta dokupljena doba upošteva. Zakonodajalec ni razmišljal, da se doba, če so izpolnjeni vsi pogoji za upokojitev, pri višini pokojnine ne bi upoštevala. Pomembno je, da so izpolnjeni vsi pogoji za upokojitev. Zpiz-1 je uvedel institut delovne dobe, takrat se je v to dobo štelo vse razen dokupa študija, vojaščine in dodane dobe razlaga generalni direktor ZPIZA Marijan Papež:

Tisti, ki so se upokojili s 40. leti pokojninske dobe, kjer je bil tudi dokup študija in vojaščine in niso dopolnili polne starosti 63 let, so imeli malus največn 18 odstotkov in ta malus je bil trajen.