Aktualno

Usoda stanovalcev najstarejšega študentskega doma v Ljubljani

Občina ima na območju Akademskega kolegija velike načrte

20190131_100122
foto: Prvi/Andreja Gradišar

V studiu Prvega programa smo gostili Igorja Brleka iz sektorja za študentske zadeve v Študentskih domovih Ljubljana, ki je pojasnil, ali so skrbi študentov iz Akademskega kolegija, najstarejšega ljubljanskega študentskega doma, upravičene. Ta stoji na odlični lokaciji za Gospodarskim razstaviščem, povezava z mestnim avtobusnim prometom je dobra, v bližini sta tudi glavna železniška in avtobusna postaja. Stavba je del Baragovega semenišča, ki je kulturni spomenik državnega pomena. Zgrajena je bila leta 1938 in je delo arhitekta Jožeta Plečnika. Vanjo se zaradi 26 let trajajočega denacionalizacijskega spora z ljubljansko nadškofijo ni vlagalo, najemnina za študente v njej pa je posledično najnižja v prestolnici: na mesec samo približno 50 evrov.

»Nekateri so v tem domu zato, ker si samo to lahko privoščijo.«

Odlična lokacija in dejstvo, da gre za stavbo z visoko kulturnozgodovinsko vrednostjo, sta razloga, da ima tudi lastnica – občina – visoke apetite. Številni stavbo poznajo po Festivalni dvorani. Tam že nekaj desetletij delujeta tudi Pionirski dom in Slovensko mladinsko gledališče. Nova načrtovana podoba Gospodarskega razstavišča s kongresnimi prostori, garažnimi hišami, stanovanjskimi stolpnicami in dograditev Baragovega semenišča z dodatno gledališko dvorano pa je eden od večjih načrtovanih občinskih projektov na področju kulturne infrastrukture. Pripravo natečaja bodo začeli že letos, graditev pa je predvidena po letu 2020. Ker bodo nekateri prostori torej ostali namenjeni kulturi in izobraževanju, Pionirski dom in Slovensko mladinsko gledališče ostajata na isti lokaciji. Drugače pa bo s študenti, študentski dom namreč v načrtih ni predviden.

»Vsi vemo, da je še vedno veliko študentov, ki niso dobili mesta v študentskih domovih. Kam bi potem nas dali?«

Pojavlja se torej vprašanje, kaj bo občina z 200 študenti, ki ta hip bivajo v domu. Ali drži, da jih bodo že junija letos – torej sredi izpitnega obdobja – vse izselili? Mestna občina se – kot so zapisali – zaveda težav pri preselitvi, zato so najprej predlagali za rok izselitve tri leta, ko lahko ministrstvo zgradi nove domove ali razpiše koncesijo. Vendar vse to pod pogojem plačila najemnine, s katero bi občina lahko takoj sofinancirala nujna vzdrževalna dela na stavbi. Ta ponujena najemna pogodba pa presega finančne zmožnosti zavoda, zato so predlagali preselitev v preostale študentske domove. Če se bo zgodila preselitev, »je takšna zmaga za nas precej grenka«, še menijo stanovalci Akademskega kolegija. S tem namreč samo poslabšajo položaj tistih, ki že tako ali tako vse leto čakajo na prosto mesto v študentskem domu. In teh ni malo.