Studio ob 17.00

Kadrovska organizacija

So podjetja pripravljena na kadrovske spremembe v zaposlovanju?

delavci na soncu
foto: Srdjan Zivulovic/bobo

Trendi, povezani s podaljševanjem življenjske dobe in nizkim številom rojstev v Sloveniji, napovedujejo demografske spremembe večjih razsežnosti. Demografija bo občutno zaznamovala tudi trg dela. Nujne bodo prilagoditve delovnih mest tako na področju varnosti in zdravja pri delu kot na področju izobraževanja starejše delovne sile. So slovenski delodajalci pripravljeni? To bo osrednje vprašanje jutrišnjega Studia ob 17ih.

Voditeljica: Urška Valjavec

Sodelujoči:
direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Irena Kuntarič Hribar
predavateljica in svetovalka podjetjem na kadrovskem področju Sergeja Planko iz družbe Partner Team
vodja izobraževanja in razvoja kadrov v družbi Petrol Anita Lovše
upokojeni novinar Frančišek Kavčič