Aktualno

Začenja se eden največjih naravovarstvenih projektov v TNP

S štiriletnim projektom VrH Julijcev želijo izboljšati stanje rastlinskih in živalskih vrst v Triglavskem narodnem parku

julian-alps-3813420_1280 (1)
foto: Iilloorraa

V našem edinem narodnem parku se prav te dni začenja eden največjih naravovarstvenih projektov, ki bo trajal štiri leta. V njem sodelujejo skoraj vsi, ki imajo kakršen koli vpliv oziroma pristojnost na tem področju, gre pa v prvi vrsti za  skupek nalog in dejavnosti, s katerimi želijo izboljšati stanje nekaterih živalskih in rastlinskih vrst v parku.

Obiskovalcev Triglavskega narodnega parka (TNP) je seveda vse več, to pa vpliva tudi na njegove avtohtone “prebivalce”, ki so vključeni v projekt: dvoživki veliki pupek in hribski urh, pet vrst ptic – divji petelin, gozdni jereb, belka, kotorna in triprsti detel,  v projekt so vključeni še ena rastlinska vrsta, alpska možina, ter štirje habitatni tipi, travišča na kisli podlagi, gorski ekstenzivno gojeni travniki, visoka šotna barja in visokogorska jezera.

Vodja parkovnih nadzornikov Sašo Hrovat:

V preteklosti je bila vsaj v zimskih časih narava pripravljena na mirovanje in ne obisk. To, kar se dogaja zadnje čase, pa so prostočasne dejavnosti skozi vse leto, ne glede na to, ali je snežna odeja ali je ni.

S tem pa vznemirjamo tudi živali, ki se umikajo v prostore, v katerih je vpliv nanje čim manjši, je še dodal.

Različni partnerji bodo svoje ukrepe izvajali na svojih področjih, tako bodo uvedene mirne cone na Vitrancu za divjega petelina, odstranjevanje zarasti, analiza gibanja divjega petelina in belke, vzpostavili bodo fizično varovanje gnezd in pripravili dejavnosti za ozaveščanje obiskovalcev, med drugim pa projekt načrtuje tudi odstranitev rib iz Dvojnega jezera.Uvedene bodo tudi tako imenovane mirne cone.  Takšna območja so Pokljuka, Vitranc, Mangart, Vogel, Bohinjske planine in edini pragozdni ostanek tam – Lopata.