Naše poti

Naše poti

Funkcija romskega jezika v procesu izobraževanja romskih otrok

Šabič Črnomelj
Dom družine Šabić v Črnomlju
foto: EB

Izzivi z vidika priprave učnega načrta za poučevanje romskega jezika, so veliki. Poleg raznolikosti romskega jezika, lahko govorimo tudi o pomanjkanju kompetentnih učiteljev, ki bi poučevali romski jezik in o pomanjkanju kakovostnih gradiv. Kakšna je funkcija romskega jezika v procesu izobraževanja romskih otrok, so ugotavljali udeleženci seminarja Ohranjanje in poučevanje romskega jezika in kulture v vzgoji in izobraževanju. V sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Evropskim centrom za moderne jezike v Gradcu, ga je pripravil Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Obiskali smo občino Črnomelj, kjer v 4 legalnih naselij živi dobrih 700 Romov. Preverili smo s kakšnimi težavami se srečujejo. Univerzitetni rehabilitacijski center Soča v aktivnosti zaposlovanja ranljivih skupin, vključuje tudi Rome. Eden takih centrov za poklicno rehabilitacijo deluje tudi v Murski Soboti.