Studio ob 17.00

Sanacija okoljevarstvenih kritičnih območij v Sloveniji

Zemljine so onesnažene s težkimi kovinami, nevarne snovi odtekajo v podzemlje

photo_545960_20170721_5
foto: Foto:/BOBO

Preverjamo kako daleč so postopki sanacije nekaterih najbolj onesnaženih območij, kakšno nevarnost za zdravje ljudi predstavljajo zemljine, onesnažene s težkimi kovinami, iz katerih v podzemlje odtekajo nevarne snovi; gre za pogorišče obrata Ekosistemov v Zalogu v občini Straža, deponijo Industrije usnja Vrhnika v Rakovniku in za območje Celjske kotline. In ne nazadnje, tudi o tem, kako bo država izterjala stroške sanacije od povzročiteljev in kako sploh zagotoviti sredstva za sanacijo takšnih območij.