Nočni obisk

Karina Sirk in Irena Bolko

Kdo so mladi oskrbovalci? Zakaj o njih govorimo šele sedaj?

Untitled
logotip projekta Me-We / Young Carers – mladi oskrbovalci
foto: Projekt Me-We / osebni arhiv gosta

Mladi oskrbovalci. Termin, ki se na novo pojavlja v slovenskem in tudi evropskem prostoru in javnosti ostaja še vedno dokaj neznan in neraziskan.  Gre za mlade posameznike, ki poleg svojih obveznosti v šoli, v domačem okolju nudijo dodatno nego in pomoč družinskemu članu, ki to potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti ali česa drugega. V teku je tudi mednarodni projekt Me-We s pomočjo katerega skušajo, tudi v Sloveniji, ozaveščati in informirati javnost o problematiki mladih oskrbovalcev. Zakaj o mladih oskrbovalcih do sedaj še nismo govorili in s kakšnimi izzivi, bodisi psihološkimi bodisi socialnimi, se ti soočajo, bomo me drugim spregovorili s psihologinjo, Ireno Bolko ter mag. sociologije in raziskovalko Fakultete za družbene vede, Karino Sirk. Pogovor pripravlja Sandi Horvat.