Na današnji dan

11. januar

habe
France Habe
foto: Karst Worlds

Po podpisih skladatelja GABRIJELA  PLAUTZIUSA  “Carniolus” sklepajo, da je bil doma s Kranjskega, sicer pa datum njegovega rojstva in rojstni kraj nista znana. Bil je dvorni kapelnik v Mainzu v Nemčiji in kot ugleden glasbenik sodeloval pri cesarskih kronanjih. Leta 1627 je izdal liturgično zbirko 26-ih skladb za tri do osem glasov z generalnim basom in 12 skladb na psalmska in druga besedila. V svojem okolju je kot novost uvedel večzborje. Gabrijel Plautzius, tudi Gabrijel Plavec, je umrl na današnji dan leta 1641 v Mainzu v Nemčiji.

—–

Na začetku 19. stoletja so bili na Kranjskem kaj pogosti spori med gospodarji in njihovimi posli – služabniki, zato je bil na današnji dan leta 1820 obnovljen že precej pozabljeni “poselski red”, ki ga je cesar Jožef II. izdal leta 1787. Določal je, da se mora vsak posel izkazati s pisnim službenim spričevalom, s katerim je bil prijavljen pri oblasteh. Bili so dolžni zvesto opravljati svojo službo, ob nedeljah in praznikih pa so bili lahko prosti, vendar le z gospodarjevim privoljenjem. Ker so se posli radi selili v mesta, v katerih so bile boljše razmere za delo, na kmetih pa je primanjkovalo delovne sile, je bilo bivanje poslov v mestu omejeno na leto dni.

Gospodarjem je red nalagal, naj z njimi ravnajo lepo, jim dajejo primerno hrano in stanovanje ter zaslužek, za katerega so se pogodili, vendar tega niso vedno upoštevali. Da ne bi bilo prepogostih nesporazumov, je bilo določeno, da morajo župani in zemljiški posestniki vsaj enkrat na leto javno prebrati določila poselskega reda. Pozneje so besedilo natisnili v poselskih knjižicah; vanje so gospodarji vpisovali tudi opombe o poslovi pridnosti, poštenosti in pobožnosti.

—–

Geograf, zgodovinar in speleolog  FRANCE  HABE  je leta 1965 doktoriral na filozofski fakulteti v Ljubljani in se zaposlil na Inštitutu za raziskovanje krasa pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Raziskoval je geomorfološke, hidrološke in speleološke značilnosti notranjskega krasa, zlasti v Pivški kotlini, preučeval pa je tudi kras v Črni gori, Romuniji in Ekvadorju. Jamarjem se je pridružil že leta 1926 in se uveljavil v domačem in mednarodnem merilu.

Poglobljeno se je ukvarjal z jamskim turizmom in varstvom krasa ter jam, posebej še s Škocjanskimi jamami. Bil je predsednik Zveze speleologov Jugoslavije in predsednik komisije za varstvo jam in jamski turizem pri mednarodni speleološki zvezi. Objavil je okrog 150 strokovnih prispevkov in nekaj monografij, v speleologiji in krasoslovju pa se je uveljavil tudi kot fotograf. Geograf in zgodovinar France Habe se je rodil na današnji dan pred 110-imi leti na Vrhniki.

—–

Študentsko počitnikovanje so na slovenskem ozemlju organizirali leta 1892, ko so v Ljubljani ustanovili “Slovensko ferialno društvo Sava”. Prirejalo je izlete, shode in predavanja. Po 1. svetovni vojni je bila ustanovljena “Dijaška počitniška zveza”. Vsako leto je med drugim izdala spisek članov, ki so med počitnicami sprejemali na brezplačno prenočevanje potujoče sočlane. Nadaljevanje dejavnosti teh predvojnih počitniških organizacij je prevzela Počitniška zveza Slovenije.

Ustanovili so jo na današnji dan leta 1953. Ta mladinska organizacija za popotništvo, letovanja in izrabo prostega časa je 1992. leta dobila status nacionalne mladinske organizacije. Ker svojih domov tako rekoč nima, je le pridružena članica “Mednarodne organizacije mladinskih domov”, vendar pa izkaznica Počitniške zveze Slovenije omogoča članom vstop v skoraj sedem tisoč mladinskih prenočišč po svetu.