Kjer se kosilo preplete z zgodbo

Prvi na obisku v Gostilni dela v Domžalah

Gostilna dela je koncept socialnega podjetja, ki združuje učenje, delo in mlade iz različnih ranljivih skupin z vedenjskimi in čustvenimi težavami, invalide do 30. leta ter mlade s posebnimi potrebami. Poklicno usposabljanje za delo v strežbi in kuhinji izvajajo pod vodstvom mentorjev ter s strokovno podporo gostinskih tehnikov, psihologa in specialnega pedagoga. Gostilna dela že osmo leto deluje na Poljanski cesti v Ljubljani, v Domžalah nasproti občinske stavbe pa ta koncept gostilne in učilnice v enem deluje dve leti. Vodja programa Tita Destovnik pove, da je to gostilna z dodano vrednostjo. Mladi se v njej naučijo določenega znanja, da potem lažje dobijo službo.

Navzven je to običajen gostinski obrat. Vendar naši gostje že po nekaj minutah vidijo, da je vseeno malo drugače. Vidijo, da mentorji nekoga opazujejo  med delom, da delo poteka drugače, da je energija vendarle drugačna.

Naziv pomočnik natakarja ali pomočnik kuharja je na ta način v Ljubljani in Domžalah dobilo že več kot 40 oseb, ki bi sicer težko našle zaposlitev in jo še težje ohranile. Barbara Kravanja, vodja domžalske kuhinje, kjer vsak delovni dan pripravijo od 120 do 150 obrokov, pove, da jih najprej naučijo osnovnih pravil.

Izkazalo se je, da smo ženske veliko bolj organizirane in premoremo veliko več potrpežljivosti, kar je pri delu z mladimi gotovo prednost.

Strokovna sodelavka in psihologinja Petra Štampar dodaja, da imajo udeleženci največ težav pri vzdržljivosti na dolgi rok in toleranci do frustracij, ki so sicer del vsakega delovnega okolja. Da je včasih prehitra in nenatančna, a po drugi strani zelo dobra pri dekoraciji krožnikov, pove Maida iz Bosne in Hercegovine, ki je v profesionalno kuhinjo prvič vstopila prav v domžalski Gostilni dela. Po nekajmesečnem izobraževanju je dobila naziv pomočnice kuharja, zdaj pa je tam tudi redno zaposlena.